A Bokréta Alapfokú Művészetoktatási Intézmény arra törekszik, hogy növendékei a tánclépésekkel együtt megtanuljanak kitárulkozni a színpadon, és a sodró lendületű táncok magával ragadják a nézőket a világ bármely szegletén, átadva ezzel Zemplén örökségének egy kis darabját.

Iskolánk - bokretaiskola
Bokréta, Iskola, néptánc, Bokréta iskola, Sátoraljaújhely, hagyomány, érték, nevelés, gyerek, tánc
15391
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15391,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_script,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Iskolánk

Bokréta

Büszkeség

Méltán vagyunk büszkék arra, hogy gyönyörű vidékünk, milyen sokat adott már a magyarságnak. Gondoljunk csak Kossuthra, Kazinczyra, a tokaji borra, vagy arra, hogy a régi idők hagyományainak ápolásával ez a térség nagyban hozzájárul Magyarország nemzeti kincseinek megőrzéséhez.

Hagyomány

Óvnunk kell minden olyan értékünket, amelyek által különbözővé, egyedivé vált és válhat ez a vidék, hogy másoknak is megmutathassuk, és együtt tudjunk gyönyörködni benne.

Hagyományaink bemutatásával elődeink életébe és mai létünkbe is bepillanthat az érdeklődő. A Bokréta Alapfokú Művészetoktatási Intézmény arra törekszik, hogy növendékei a tánclépésekkel együtt megtanuljanak kitárulkozni a színpadon, és a sodró lendületű táncok magával ragadják a nézőket a világ bármely szegletén, átadva ezzel Zemplén örökségének egy kis darabját.

Iskola

Van egy hely, ahol fontos a test, a lélek és a szellem harmonikus fejlesztése, mert nélküle nem létezhet társadalmi jövőkép: harmonikus és építő kapcsolat a környezettel. Ez a mi iskolánk.

15 éves a Bokréta (2013)

Ebben a műsorban a 15 éves sátoraljaújhelyi Bokréta Művészeti Iskolába nyerünk bepillantást. (2013)

Az iskola hivatalos neve

Bokréta Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A fenntartói és felügyeleti jogot gyakorló szerv

Bokréta Művészeti Alapítvány

Alapításának éve

1998. 09. 01.

Az intézmény típusa

közoktatási intézmény, alapfokú művészetoktatási intézmény

Alapító

Fehér János

Székhelye

3980 Sátoraljaújhely, Árpád u. 10.

NTP-MOI-16-0011

Tehetséges Bokrétások

Iskolánk Eredményesen vett részt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség Program pályázatán. A pályázatba 20 kisiskolás diákunkat vontuk be 3 pedagógus segítségével.

A program konkrét célja a kisiskolás korú gyerekek számára tartandó népi játék, néptánc, hagyományismeret átörökítése, a tehetséges gyerekek kiválasztása, komplex fejlesztésük. Célunk – mint mindig – fogékonnyá és érzékennyé tenni a gyerekeket a hagyományok tiszteletére és megbecsülésére. Tulajdonképpen a táncos tehetség általános motoros tehetség: hatékony mozgástanulás és sokrétű mozgásrepertoár jellemzi.

A kisiskolás gyerekeknél fontos szerepet kapnak a mozgásra késztető játékok, amelyeknek számtalan típusát alkalmaztuk a tánctanulás során szükséges mozgásformák előhívására. Mindemellett fontos szerepet kaptak a mondókák, körjátékok, ügyességi játékok is, melyek kiválóan fejlesztik a gyermekek memóriáját, szókincsét, kommunikációját, szabálytiszteletét, a színpadon való viselkedés mikéntjét. A kreativitás fejlesztését egyéni és kiscsoportos feladatmegoldásokkal segítettük elő. A program lehetővé tette az egyénre szabott fejlesztést, a tanulók képességeinek, készségeinek egyéni differenciálását. A művészeti oktatás eszközeinek lehetőségeinek kiaknázása a személyiség sokoldalú fejlesztését tette lehetővé, a szabadidős tevékenységeket is a személyiségfejlesztés érdekében választottuk ki. A fejlesztő foglalkozásokon szívesen használtuk a modern technikai eszközöket. A táncanyag megértése mellett a reprodukciós képesség fejlesztése, a komplex táncos sorozatok elsajátítása is cél volt. A program másik célja – a kiírásnak megfelelően – egy önálló kreatív produktum létrejötte volt a tehetséggondozó foglalkozáson résztvevő tanulók és tanárok munkájának köszönhetően. A sok közös munka és élmény tanulóink szociális képességeit is fejlesztette.

A program során egy 60 órás tehetségfejlesztő programban és egy 3 napos intenzív tánctáborban vettek részt Hercegkúton diákjaink, ahol elkészült a Nyírségi koreográfia is.

NTP-TFJ-17-0032 kódszámú, A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása című nyertes pályázatunkról

A Bokréta Alapfokú Művészeti Iskolába járó gyermekek közel 35%-a hátrányos helyzetű, számukra fontos a szellemi és a testi fejlesztés is. Az audiovizuális fejlesztéssel elsősorban nem a zenei tehetség fejlesztése volt a célunk, hanem a két agyfélteke harmonikus fejlesztése, amitől kreatívabbá, kitartóbbá, fegyelmezettebbé válhatnak, fejlődik kommunikációs képességük is. A táncot kiegészítve komplex testi és szellemi fejlesztést hajthattunk végre az eszközök és a program segítségével.

A beszerzett eszközök az alábbi fejlesztéseket segítették:

Ritmuskészletek: audiovizuális fejlesztés, két agyfélteke harmonikus fejlesztése. A térképek segítségével a gyerekek vizuális emlékezetét fejlesztettük, ezzel téve könnyebbé a néprajzi vonatkozású tananyag elsajátítását. A metronómmal a tempótartást és pontosságot fejlesztettük, gyakorlás közben emellett javult a mozgás, a koncentrációs képesség és a tanulók erőnléte is. A fejlesztő játékok hatékonyabbá tették a tehetséges gyerekek ugrós táncok alapmotívumainak elsajátítását, melyek alapja a jó ugróképesség. A fejlesztő doboz segítségével megtanulták, hogy egyedül nem meg, szükség a számtalan játék lehetőségben az együttműködésre, kooperativitásra. A hangszerek segítették, hogy auditív és vizuális módon fejlesszük a dűvő és esztam kíséret variációit.

NTP-MŰV-17-0051 kódszámú, A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása

A program konkrét célja az volt, hogy a kisiskolás korú tanulóink számára a népi játékon, néptáncon keresztül hagyományainkat átörökítsük, tehetségeinket felkutassuk, őket komplex fejlesztésben részesítsük. Olyan játékokat, játékos feladatokat válogattunk össze, melyek a gyerekek memóriáját, szókincsét, kommunikációját a színpadon való viselkedését, megjelenését egyaránt fejlesztették. A táncanyag megismerése mellett a reprodukciós képesség fejlesztése, a komplex táncos sorozatok elsajátítása is cél volt. Azt, hogy eredményesek voltunk, mi sem bizonyíthatja jobban, minthogy az Országos Tanulmányi Verseny döntőjébe 7 tanulónk került be, s az első korcsoportban miénk lett az első és a második hely.

A csoportban lévő tanulók a szakmai megvalósítás alatt, több táncanyaggal, elsősorban a vajdaszentiványi táncokkal ismerkedtek meg, behatóan. A tehetséggondozó program keretében az oktatók és a koreográfusok munkája által, egy koreográfia született a vajdaszentiványi táncanyagból, melyet 2018. 06. 02-án mutattak be a tanulók a szülőknek, érdeklődőknek. A produkciót zenekar kísérte.  A pályázati programnak része volt egy 3 napos bentlakásos szaktábor is. Elsősorban elősegítette a csoportban lévő egyének intraperszonális képességeinek fejlődését, másrészt a 3 nap alatt következetes mély szakmai munka folyt. Így a gyerekek mozgása, alkalmazkodóképessége, állóképessége is fejlődött. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, a szülők pedig örültek, hogy hasznosan töltötték el gyermekeik az őszi szünet ezen három napját.

NTP-MŰV-19-0042 kódszámú, Tehetségek a Bokrétában

A Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges tanulói számára megvalósításra került egy 30 órás tehetséggondozó program, mely a tanulók érdeklődési területeire épülő komplex rendszer volt.
A program konkrét célja az volt, hogy a kisiskolás korú tanulóink számára a népi játékon, néptáncon keresztül hagyományainkat átörökítsük, tehetségeinket felkutassuk, őket komplex fejlesztésben részesítsük. Továbbá lehetőséget nyújtott a személyiség sokoldalú fejlesztésére, ennek érdekében drámajátékot, tánctechnikát, folklorisztikát tanultak, csapatépítő órákon vettek részt.
A tehetséggondozó programba 30 főnyi,8-11 éves gyerekeket vontunk be, akik mindannyian táncos tehetségeknek mutatkoztak. Ebben a korai időszakban fontos a sokoldalú általános felkészítés, a rengeteg játék, az örömteli feladatok, a néptánc megszerettetése, a technikai alapok tanulása. Ennek érdekében olyan játékokat, játékos feladatokat válogattunk össze, melyek a gyerekek memóriáját, szókincsét, kommunikációját, színpadon való viselkedését és megjelenését egyaránt fejlesztették. A táncanyag megismerése mellett a program célja volt a reprodukciós képesség fejlesztése, és a komplex táncos sorozatok elsajátítása is.
A gyerekek által elsajátított moldvai táncanyagból született egy mesekoreográfia.

NTP-INNOV-21-0157 kódszámú, Beszámoló

A Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges tanulói számára megvalósításra került egy 60 órás
tehetséggondozó program, mely a tanulók érdeklődési területeire épülő komplex rendszer volt. Célja
volt a személyiség sokoldalú fejlesztése, ennek érdekében drámajátékot, tánctechnikát, folklorisztikát
tanultak, csapatépítő órákon vettek részt. A megtanult nyíracsádi táncanyagból született egy
koreográfia.
A tehetséggondozó programba 30 főnyi, 10-13 éves gyerekeket vontunk be, akik mindannyian táncos
tehetségeknek mutatkoztak. Ebben a korai időszakban fontos a sokoldalú általános felkészítés, a
rengeteg játék, az örömteli feladatok, a néptánc megszerettetése, a technikai alapok tanulása.
A program konkrét célja az volt, hogy a kisiskolás korú tanulóink számára a népi játékon, néptáncon
keresztül hagyományainkat átörökítsük, tehetségeinket felkutassuk, őket komplex fejlesztésben
részesítsük. Olyan játékokat, játékos feladatokat válogattunk össze, melyek a gyerekek memóriáját,
szókincsét, kommunikációját a színpadon való viselkedését, megjelenését egyaránt fejlesztették. A
táncanyag megismerése mellett a reprodukciós képesség fejlesztése, a komplex táncos sorozatok
elsajátítása is cél volt.
Kiegészítő tevékenységnek a 4 órás interaktív foglalkozást választottuk a szülők bevonásával. A
foglalkozás célja, hogy a tanulók közvetlen élmények kapcsán bővítsék ismereteiket a komplex
tehetséggondozó programban tanult tájegységről. A szülők közvetlen módon kapcsolódhatnak be a
programelemekbe, megismerve ezáltal a gyermekeik munkáját, valamint hogy az alapfokú
művészetoktatásban milyen lehetőségek rejlenek gyermekeik számára. Egy néprajzi előadó
segítségével a tanulók maguk készítenek egy PowerPoint előadást, majd mutatják be azt a szülőknek
a nyíracsádi táncokról, és a hozzá kapcsolódó hagyományokról. Mindezt színesíti egy élő népzenei
koncert, ahol a Flaska Banda mutatja be azokat a hungarikumokat, amik fellelhetők a magyar
népzenében és népdalokban. Mindezt Demek István egy PowerPoint vetítés segítségével narrálja. A
koncert után a tanulók a látottakból és hallottakból egy kis vetélkedő feladatot oldanak meg a szülők
segítségével. A programot egy rövid táncházzal zárjuk, ahol a gyermekek és a szülők
megtapasztalhatják az együtt táncolás felszabadító örömét. Fontos lesz a környezettudatos szemlélet
fejlesztése és a közösségépítés. A módszerek között kiemelendő az élményszerűség, a szakmai
példamutatás és a közösségi munka.

Letölthető anyagok

Házirend

Pedagógiai program

SZMSZ

TEHETSÉGEK A BOKRÉTÁBAN, Beszámoló

VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓ ÉS PÁROS)

NEVEZÉSI LAP

ORSZÁGOS SZERVEZÉSŰ MŰVÉSZETI TANULMÁNYI VERSENY